Besyo İletişim

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bartın Üniversitesi, 74100 Merkez/BARTIN
Tel: 0378 223 54 17
Belgegeçer/Faks: 0378 223 54 07

Telefon : 0 378 223 52 56 Fax: 0 378 223 54 07 E-posta: besyo@bartin.edu.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı