Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı

Telefon : 0 378 223 52 56 Fax: 0 378 223 54 07 E-posta: besyo@bartin.edu.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı