image/svg+xml
image/svg+xml

Besyo İletişim

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bartın Üniversitesi, 74100 Merkez/BARTIN
Tel: 0378 223 54 17
Belgegeçer/Faks: 0378 223 54 07