Dr. Öğr.Üyesi Murat KUL
Bölüm Başkanı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
0378 223 52 56
muratkul@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Fatih YAŞARTÜRK
Müdür Yardımcısı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
0378 223 52 40
fyasarturk@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Öğr. Gör. Yılmaz ÜNLÜ
Bölüm Başkan Yardımcısı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

yilmaz_5478@hotmail.com
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Murat SARIKABAK
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

msarikabak@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Öğr. Gör. Adem SOLAKUMUR
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

asolakumur@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Öğr. Gör. Zeki TAŞ
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

zekitas54@gmail.com
Web Adresi CV
Arş. Gör. İsmail KARATAŞ
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

ismailkrts34@gmail.com
Web Adresi CV
Arş. Gör. Mustafa Alper MÜLHİM
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

mmulhim@bartin.edu.tr
Web Adresi CV

Telefon : 0 378 223 52 56 Fax: 0 378 223 54 07 E-posta: besyo@bartin.edu.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı